SOLENERGI JÖNKÖPING

Intresset för alternativa energislag har ökat kraftigt i takt med att priserna på de traditionella energislagen stiger samtidigt som vi har blivit mer och mer medvetna om den påverkan som vi har på vår miljö. Ett av de energislag som är bland de bästa både när det gäller kostnad och miljöpåverkan är solenergi. Det är också en av de energikällor som ökar mest i användning. Vare sig det gäller småhus, flerbostadshus eller industri. Solenergi kan användas som elproducent via solceller men också som källa för uppvärmning av t.ex. vatten med hjälp av solfångare.

En faktor bland flera som gör energislaget så ekonomiskt fördelaktigt är att den enda kostnaden som uppstår är investeringskostnaden. Det betyder att du slipper driftskostnader. Så hur mycket du tjänar beror på hur du finansierar din anläggning. Det är svårt att säga hur långtid det tar innan du har tjänat in kostnaden för installationen men ju lägre ränta desto lägre kostnad vilket i sin tur innebär att du får igen dina pengar snabbare. Att du kan få bidrag för att installera en anläggning gör ju inte affären sämre. Eventuellt överskott på energi kan du sälja vidare till andra elproducenter och leverantörer. Man skulle nästan kunna säga att du kan leverera el till andra fastighetsägare i Jönköping.

Förutsättningarna för att använda solenergi är ungefär lika goda i Sverige som i resten av Europa. Sverige har i princip lika många soltimmar som Centraleuropa. En anläggning ger mest energi på våren och sommaren och väldigt lite under den mörkaste delen av året. Det betyder att i Jönköping producerar en anläggning mest under månaderna mars till oktober. Solenergi passar alltså bäst som komplement till andra energikällor som värmepellets eller varför inte vindkraft.

Det som krävs för att anläggningen skall bli effektiv är att taket inte har för brant lutning, är skuggfritt och helst vetter åt syd, sydost eller sydväst. Det går att installera en anläggning på de flesta tak men den effekt du får ur systemet påverkas.

Så, bor du i Jönköping och funderar på se över dina energikostnader så finns det inte längre någon anledning att tveka. Kontakta Martins El i Jönköping. Solenergi är bra för dig, miljön och din plånbok.